De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. De OR bestaat uit een enthousiast team van ouders, die extra betrokken zijn bij de school. De OR regelt/ bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, het paasontbijt en de Avond-4-daagse. 

De OR vergadert circa 10 keer per jaar op dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter of via or@willibrordusbk.nl. Het uitgangspunt is dat uit elke groep een ouder in de OR is vertegenwoordigd. De ouders die in de OR zitting hebben, worden door de ouders van de betreffende groep gekozen. Nieuwe vacatures worden aan het begin van het schooljaar middels verkiezingen opgevuld.

De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage in de schoolgids.

Groep Ouderraadslid
Dagelijks bestuur: Kim Beemsterboer (voorzitter), Gerda Reijn (secretaris) en Silvia Grent (penningmeester)

Andere ouderraadsleden:
  • Irene Paartman
  • Brenda Apeldoorn
  • Angelique van Leeuwen
  • Bianca van de Velden
  • Janna Arjaans
  • Anita Raggers
  • Elina Padberg
  • Laura Koop
  • Sasja van Duppen
Namens het team zitten juf Debbie en meester Remco de vergaderingen bij.

De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl

Visie & missie

Contact